deenhu

Dr. Somogyi Áron Mátyás mailto linkedin

Ügyvéd

Szakterületek:

Somogyi Áron 2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Több mint 10 éves, hitelintézetnél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik különösen finanszírozási, fogyasztóvédelmi és reklámjoggal kapcsolatos kérdésekben. Számottevő gyakorlattal rendelkezik különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén. Munkájának részét képezi a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában, felszámolási eljárásokban való közreműködés. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem versenyjogi szemináriumainak meghívott előadója, 2015 óta a Magyar Versenyjogi Egyesület tagja.

Az utóbbi idők szakmai tapasztalatai:

 • Lakossági jelzáloghitelezéssel foglalkozó pénzügyi intézmény részére jogi tanácsadás, komplex szabályozási változások átültetésével kapcsolatos stratégia kialakítása és annak gyakorlati megvalósítása (pl.: szerződések, banküzemi nyomtatványok készítése);
 • A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési körébe tartozó vizsgálati eljárásokban való részvétel, különféle pénzügyi intézmények peres és peren kívüli képviselete;
 • Befektetési vállalkozás, illetőleg hitelintézet felszámolásával kapcsolatos eljárásban jogi tanácsadás, felszámoló munkájának jogi támogatása; adós társaság képviselete peres és nem peres eljárásokban;
 • Versenyhivatal által folytatott ágazati vizsgálatban, illetve kartell eljárásokban az eljárás alá vont vállalkozás képviselete a Gazdasági Versenyhivatal, illetve az eljáró bíróságok előtt; Vállalkozások összefonódásával kapcsolatos eljárásban részvétel;
 • Nemzetközi hátterű termelővállalat által végrehajtani tervezett csoportos létszámcsökkentés során a vállalkozás képviselete mind a munkavállalók, mind az érintett munkaügyi hatóságok felé; vállalkozások munkajogi megfelelésének biztosítása során tanácsadás, okiratszerkesztés és perbeli képviselet;
 • Irodaházak bérbeadása során a bérlő képviselete a bérbeadó felé; Építési szerződések készítése, véleményezése, tanácsadás; felmerülő (jog)viták során egyeztetésekben való részvétel; vállalkozók, megrendelők peres és peren kívüli képviseletének ellátása;
 • Termőföldek (szőlő, szántó, gyümölcsös, stb.) adásvételével kapcsolatos szerződések készítése és kapcsolódó engedélyeztetési eljárások előkészítése;
 • Reklámjoggal, médiajoggal kapcsolatos tanácsadás reklámügynökségek, illetőleg reklámozó társaságok részére; gazdasági reklám közzétételére vonatkozó szerződések készítése, reklámozással kapcsolatos jogvitákban peres és peren kívüli képviselet;
 • Hazai, illetőleg multinacionális vállalatok peres képviselete gazdasági perekben rendes bíróságok előtt.

Szakmai pályafutás:

 • Ügyvéd – Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, 2016-tól
 • Csoportvezető jogtanácsos – Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2014-2016
 • Jogtanácsos – Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2008-2013
 • Jogi előadó – Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2006-2008
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET