deenhu

Munkatársak

balsay

Dr. Balsay Éva

A társasági jog területére specializálódott. Számos nemzetközi vállalat magyar leányvállalatának állandó jogi képviselőjeként tevékenykedik. Napi társasági jogi tanácsadást nyújt Magyarországon működő multinacionális cégek számára…

Tovább »
barat

Dr. Barát Zsófia

Munkájának fő részét a társasági és kereskedelmi jogi ügyek lebonyolítása képezi, így különösen a társaságok létesítésével és átszervezésével kapcsolatos tanácsadás és beadványok szerkesztése…

Tovább »
Csehi_Vera

Dr. Csehi Veronika

Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki…

Tovább »
csollany

Dr. Csollány Katalin

Elsősorban a társasági jog és az ingatlanjog területére fókuszál.

Tovább »
dominek

Dr. Dominek Balázs

Munkájának részét képezi a versenyjog, valamint ipari és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek lebonyolítása, illetőleg társasági és kereskedelmi jogi ügyek széles köre. Kutatóként és szakcikkek szerzőjeként is tevékenykedik…

Tovább »
F81B1942_lea web

Dr. Eperjesi Zsolt

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »
fehervari

Dr. Fehérvári Szilvia

Ügyvéd és mediátor munka-, társasági- és gazdasági jogi ügyekkel foglalkozik, számos nemzetközi vállalat magyar leányvállalatának jogi képviselője…

Tovább »
Gervai F81B7130ret_lea web

Dr. Gervai Márton

Munkájának részét képezi társasági és kereskedelmi jogi ügyek széles köre, így többek között társaságok átszervezésével, nemzetközi adásvétellel, valamint ipari és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek…

Tovább »
F81B2167_lea

Dr. Hajzer Ágnes

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »
hugai

Dr. Hugai Gábor

Különféle iparágakban működő nemzetközi cégek magyar leányvállalatainak állandó jogi képviselője. Elsősorban szerződések szerkesztésében, átalakulások és részesedésszerzések, társasági jogi ügyek, ingatlanprojektek és nemzetközi befektetések előkészítésében, illetve a kapcsolódó jogi tanácsadásban szerzett tapasztalatokat…

Tovább »
kalman

Dr. Kálmán Levente

A gazdasági jog, a bank- és értékpapírjog, valamint ingatlanjog területére specializálódott.

Tovább »
Karpathegyi_Tamas

Dr. Kárpáthegyi Tamás

Elsősorban nemzetközi vállalatok leányvállalatainak magyarországi tevékenységével összefüggésben lát el jogi tanácsadást pénzügyi, gazdasági és társasági jogi ügyekben. Több nemzetközi és hazai cég állandó jogi képviselője. Számos ügyfelet képviselt vevői és eladói oldalon eszközök, ingatlanok és vállalati részesedések átruházása során…

Tovább »
kelemen

Dr. Kelemen László András

Elsősorban a társasági és gazdasági jog, versenyjog, ingatlanjog területére, szabályozási és adójogi kérdésekre, valamint jogviták rendezésére összpontosít. Számos Magyarországon működő nemzetközi cég állandó jogi képviselője. Rendszeresen képvisel nemzetközi és hazai cégeket a Gazdasági Versenyhivatal előtt és versenyjogi kérdésekben tanácsadást végez számukra…

Tovább »
kiss

Dr. Kiss Domonkos

Elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztés, ingatlan tranzakciók, kereskedelmi ingatlan üzemeltetés, társasági átalakítások, átalakulások és részesedésszerzések területével, kereskedelmi és informatikai szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, munka- és adóügyi perek vitelével foglalkozik…

Tovább »
komaromi

Dr. Komáromi András

A gazdasági jog, a társasági átszervezés, a kereskedelmi ingatlanok valamint a jogviták rendezése és peres ügyek területére specializálódott. 2008 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »
modos

Dr. Módos Zoltán

Dr. Módos Zoltán ASSIST ösztöndíjjal a The Hotchkiss School-ban végezte középiskolai tanulmányai egy részét. Egyetemi évei alatt a „Telders International Law Moot Court Competition” nemzetközi jogi esetmegoldó versenyen összetett negyedik helyezést ért el. 1998-ban szerezte diplomáját az ELTE jogi karán. Zoltán 2002 augusztusáig a Raiffeisen Bank Zrt. jogi főosztályán dolgozott, 2000 decemberétől mint a corporate jogi csoport vezetője, továbbá mint az ISDA Swaps and Derivatives szakértője. Zoltán 2002-ben csatlakozott a Vincze és Társai Ügyvédi Iroda alapításához. Főbb szakterületei elsősorban a bankjog, finanszírozási ügyletek, pénzügyi derivatívák jogi dokumentációja, a kereskedelmi és egyéb tranzakciók, felvásárlások, a társasági jog és az értékpapírjog. Zoltán magyarul, angolul és németül beszél, angol nyelvből szakfordítói képesítéssel rendelkezik.

Tovább »
pertzel

Dr. Perczel Zsófia

A közbeszerzés területére specializálódott jogász; széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, ajánlatok elkészítésében és benyújtásában, továbbá a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyek vitelében…

Tovább »
Prinz_Gergely

Dr. Prinz Gergely

Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik multinacionális vállalatok napi helyszíni jogi asszisztenciájának ellátásában. Tapasztalatai ezen a téren kiterjednek egy zöldmezős ipari beruházás megvalósításának legtöbb jogi aspektusára a szükséges ingatlanok biztosításától kezdve a megvalósítást lehetővé tevő építési, szerelési, beszerzési, finanszírozási szerződések előkészítéséig, teljesítésének jogi támogatásáig, továbbá a beruházással összefüggő engedélyezési, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárások során ellátandó képviseletig…

Tovább »
F81B9590 web

Dr. Rupnik Eszter

Rupnik Eszter 2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »
F81B6038 web

Dr. Somogyi Áron Mátyás

2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Több mint 10 éves, hitelintézetnél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik különösen finanszírozási, fogyasztóvédelmi és reklámjoggal kapcsolatos kérdésekben. Számottevő gyakorlattal rendelkezik különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén…

Tovább »
Somogyi_Arpad

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »
suto

Dr. Sütő Judit

A legkülönbözőbb területeken végez tanácsadást multinacionális ügyfelek számára. Elsősorban az ingatlan, társasági és kereskedelmi jog területeire specializálódott, különös tekintettel a társaságok vezetésével és átalakításával, a társaságokban való részesedésszerzéssel, értékpapírok kibocsátásával kapcsolatos kérdésekre…

Tovább »
szabo

Dr. Szabó Tamás

A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda irodavezetője, 1996-ban a Szabó és Társai Ügyvédi Iroda egyik alapítója volt. A magyar és nemzetközi társasági és gazdasági jog területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik…

Tovább »
Szilagyi_Szilvia

Dr. Szilágyi Szilvia

Társasági és gazdasági jogi ügyekkel foglalkozik, amelybe a cégalapítások és bérleti ügyletek is beletartoznak.

Tovább »
vago

Dr. Vágó Laura

Az utóbbi idők szakmai tapasztalatai: Tanácsadás és részvétel egy logisztikai park előkészítése, kialakítása, engedélyeztetése során Kereskedelmi ingatlanok üzemeltetésével, bérbeadásával kapcsolatos jogi tanácsadás Tanácsadás és részvétel egy…

Tovább »
vikor

Dr. Vikor Áron Dávid

Vikor Áron ügyvéd és mediátor elsősorban munkajoggal és társasági-kereskedelmi joggal foglalkozik, különös tekintettel az e területeken felmerülő jogviták rendezésére. Szakterületéhez tartozik a különböző munkajogi struktúrák (munkarend, nyilvántartási rendszerek és azok adatvédelmi vonatkozásai) kidolgozása és a kollektív munkajog területén felmerülő kérdések (pl. szakszervezetekkel, üzemi tanáccsal történő egyeztetés) kezelése, valamint határokon átnyúló, többoldalú kereskedelmi jogviszonyokat szabályozó szerződések kidolgozása.

Tovább »
vincze

Dr. Vincze Péter

Elsősorban a pénzügyi jog, bankjog, felvásárlások és adójogi kérdések tekintetében rendelkezik kiemelkedő tapasztalattal. A Raiffeisen Bank Zrt. alkalmazottjaként több mint négy évig a strukturált ügyletekért, a projektfinanszírozás és szindikált ügyletekért, valamint a társasági jogi ügyletekért felelős jogi csoport vezetője; azt követően pedig a Hogan Lovells Nemzetközi Ügyvédi Iroda alapító tagja…

Tovább »
weboldal készítés: emotions