deenhu

Bank- és értékpapírjog

Dr. Landgraf Erik

Landgraf Erik 2018-ban csatlakozott irodánkhoz, aki több évtizedes, hitelintézeteknél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik elsősorban a pénzügyi jog és bankjog területén. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. jogi vezetőjeként számottevő gyakorlattal rendelkezik ingatlanfinanszírozási és refinanszírozási struktúrák létrehozásában és működtetésében, pénzügyi szolgáltatói cégcsoportok kialakításában valamint jogszabályi és szabályozási környezet fejlesztésében. A Magyar Jelzálogbank Egyesület alapító tagjaként aktív résztvevője volt a pénzügyi jog területét érintő több jelentős jogalkotási lépésnek, így az új Ptk. zálogjogi fejezete szakmai vitáinak valamint a devizahitelezés körében kialakított gyűjtőszámlahitel szabályozásának is.

Tovább »

Dr. Somogyi Áron Mátyás

2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Több mint 10 éves, hitelintézetnél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik különösen finanszírozási, fogyasztóvédelmi és reklámjoggal kapcsolatos kérdésekben. Számottevő gyakorlattal rendelkezik különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén…

Tovább »

Dr. Eperjesi Zsolt

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Vincze Péter

Elsősorban a pénzügyi jog, bankjog, felvásárlások és adójogi kérdések tekintetében rendelkezik kiemelkedő tapasztalattal. A Raiffeisen Bank Zrt. alkalmazottjaként több mint négy évig a strukturált ügyletekért, a projektfinanszírozás és szindikált ügyletekért, valamint a társasági jogi ügyletekért felelős jogi csoport vezetője; azt követően pedig a Lovells Boesebeck Droste kooperációs irodájaként működő Squarra és Partos ügyvédi iroda tagja…

Tovább »

Dr. Módos Zoltán

Dr. Módos Zoltán ASSIST ösztöndíjjal a The Hotchkiss School-ban végezte középiskolai tanulmányai egy részét. Egyetemi évei alatt a „Telders International Law Moot Court Competition” nemzetközi jogi esetmegoldó versenyen összetett negyedik helyezést ért el. 1998-ban szerezte diplomáját az ELTE jogi karán. Zoltán 2002 augusztusáig a Raiffeisen Bank Zrt. jogi főosztályán dolgozott, 2000 decemberétől mint a corporate jogi csoport vezetője, továbbá mint az ISDA Swaps and Derivatives szakértője. Zoltán 2002-ben csatlakozott a Vincze és Társai Ügyvédi Iroda alapításához. Főbb szakterületei elsősorban a bankjog, finanszírozási ügyletek, pénzügyi derivatívák jogi dokumentációja, a kereskedelmi és egyéb tranzakciók, felvásárlások, a társasági jog és az értékpapírjog. Zoltán magyarul, angolul és németül beszél, angol nyelvből szakfordítói képesítéssel rendelkezik.

Tovább »

Dr. Vágó Laura

Az utóbbi idők szakmai tapasztalatai: Tanácsadás és részvétel egy logisztikai park előkészítése, kialakítása, engedélyeztetése során Kereskedelmi ingatlanok üzemeltetésével, bérbeadásával kapcsolatos jogi tanácsadás Tanácsadás és részvétel egy…

Tovább »

Dr. Kálmán Levente

A gazdasági jog, a bank- és értékpapírjog, valamint ingatlanjog területére specializálódott.

Tovább »

Dr. Szabó Tamás

A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda irodavezetője, 1996-ban a Szabó és Társai Ügyvédi Iroda egyik alapítója volt. A magyar és nemzetközi társasági és gazdasági jog területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik…

Tovább »

Dr. Sütő Judit

A legkülönbözőbb területeken végez tanácsadást multinacionális ügyfelek számára. Elsősorban az ingatlan, társasági és kereskedelmi jog területeire specializálódott, különös tekintettel a társaságok vezetésével és átalakításával, a társaságokban való részesedésszerzéssel, értékpapírok kibocsátásával kapcsolatos kérdésekre…

Tovább »

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »

Dr. Kárpáthegyi Tamás

Elsősorban nemzetközi vállalatok leányvállalatainak magyarországi tevékenységével összefüggésben lát el jogi tanácsadást pénzügyi, gazdasági és társasági jogi ügyekben. Több nemzetközi és hazai cég állandó jogi képviselője. Számos ügyfelet képviselt vevői és eladói oldalon eszközök, ingatlanok és vállalati részesedések átruházása során…

Tovább »

Dr. Kiss Domonkos

Elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztés, ingatlan tranzakciók, kereskedelmi ingatlan üzemeltetés, társasági átalakítások, átalakulások és részesedésszerzések területével, kereskedelmi és informatikai szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, munka- és adóügyi perek vitelével foglalkozik…

Tovább »
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET