deenhu

Jogviták és peres ügyek

Dr. Földvári László

Földvári László az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. A jogi tanulmányokat követően közgazdász szakképzettséget szerzett, valamint európai jogi szakjogász képzésben vett részt. 1997 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Ügyvédi tevékenységének középpontjában az ingatlanjog, a társasági jog és a szerződési jog áll, valamint ellátja az ügyfelek jogi képviseletét jogvitákban és peres eljárásokban.

Tovább »

Dr. Gundel-Takács Gergely

Gundel-Takács Gergely 2017-ben csatlakozott irodánkhoz. Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Rupnik Eszter

Rupnik Eszter 2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Somogyi Áron Mátyás

2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Több mint 10 éves, hitelintézetnél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik különösen finanszírozási, fogyasztóvédelmi és reklámjoggal kapcsolatos kérdésekben. Számottevő gyakorlattal rendelkezik különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén…

Tovább »

Dr. Eperjesi Zsolt

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Csehi Veronika

Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki…

Tovább »

Dr. Vágó Laura

Az utóbbi idők szakmai tapasztalatai: Tanácsadás és részvétel egy logisztikai park előkészítése, kialakítása, engedélyeztetése során Kereskedelmi ingatlanok üzemeltetésével, bérbeadásával kapcsolatos jogi tanácsadás Tanácsadás és részvétel egy…

Tovább »

Dr. Kálmán Levente

A gazdasági jog, a bank- és értékpapírjog, valamint ingatlanjog területére specializálódott.

Tovább »

Dr. Vikor Áron Dávid

Vikor Áron ügyvéd és mediátor elsősorban munkajoggal és társasági-kereskedelmi joggal foglalkozik, különös tekintettel az e területeken felmerülő jogviták rendezésére. Szakterületéhez tartozik a különböző munkajogi struktúrák (munkarend, nyilvántartási rendszerek és azok adatvédelmi vonatkozásai) kidolgozása és a kollektív munkajog területén felmerülő kérdések (pl. szakszervezetekkel, üzemi tanáccsal történő egyeztetés) kezelése, valamint határokon átnyúló, többoldalú kereskedelmi jogviszonyokat szabályozó szerződések kidolgozása.

Tovább »

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »

Dr. Komáromi András

A gazdasági jog, a társasági átszervezés, a kereskedelmi ingatlanok valamint a jogviták rendezése és peres ügyek területére specializálódott. 2008 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »

Dr. Kelemen László András

Elsősorban a társasági és gazdasági jog, versenyjog, ingatlanjog területére, szabályozási és adójogi kérdésekre, valamint jogviták rendezésére összpontosít. Számos Magyarországon működő nemzetközi cég állandó jogi képviselője. Rendszeresen képvisel nemzetközi és hazai cégeket a Gazdasági Versenyhivatal előtt és versenyjogi kérdésekben tanácsadást végez számukra…

Tovább »

Dr. Kiss Domonkos

Elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztés, ingatlan tranzakciók, kereskedelmi ingatlan üzemeltetés, társasági átalakítások, átalakulások és részesedésszerzések területével, kereskedelmi és informatikai szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, munka- és adóügyi perek vitelével foglalkozik…

Tovább »

Dr. Hugai Gábor

Különféle iparágakban működő nemzetközi cégek magyar leányvállalatainak állandó jogi képviselője. Elsősorban szerződések szerkesztésében, átalakulások és részesedésszerzések, társasági jogi ügyek, ingatlanprojektek és nemzetközi befektetések előkészítésében, illetve a kapcsolódó jogi tanácsadásban szerzett tapasztalatokat…

Tovább »

Dr. Fehérvári Szilvia

Ügyvéd és mediátor, főként munka-, társasági-, gazdasági és energetikai jogi ügyekkel foglalkozik, számos nemzetközi vállalat magyar leányvállalatának jogi tanácsadója. A Magyar Energiakereskedők Szövetsége Jogi és Szabályozási Bizottságában tagi képviselő. Szilvia tapasztalata kiterjed továbbá vállalatfelvásárlásokhoz kapcsolódó jogi átvilágítások végzésére, társaságok alapítására, átalakulásukra, végelszámolásukra és a részesedésszerzésekre is. A munkajog területén gyakorlata magában foglalja az egyenlő bánásmód, a GDPR megfelelés témakörét az általános és vezetői munkaszerződéseket, külföldiek magyarországi foglalkoztatását , a belső vállalati szabályzatokat, a bejelentő-védelmi rendszerekkel és korrupció-ellenes szabályzatokkal kapcsolatos tanácsadást, a kollektív szerződéseket, európai üzemi tanács és különleges tárgyaló testület választásával kapcsolatos eljárásokat, a munkaerő-közvetítéssel és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kérdéseket és e tevékenységekhez szükséges regisztrációs eljárásokat, a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodásokat és felmondásokat, valamint a munkaügyi- és adatvédelmi ellenőrzésekkel összefüggő konzultációt és képviseletet. Tanácsadást végez továbbá az átalakulások előtti és utáni folyamatok tekintetében, beleértve a munkajogi jogutódlás hatásait, valamint a csoportos létszámleépítéseket is. Jelentős gyakorlattal rendelkezik a munkajogi peren kívüli egyeztetés, továbbá munkajogi peres ügyek vitele tekintetében. 1998 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET