deenhu

Munkajog

Dr. Boros Ilona

Boros Ilona 2017-ben csatlakozott irodánkhoz. Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki. Szakmai pályafutását ügyvédjelöltként a bpv Jádi Németh Ügyvédi Irodában kezdte, ahol széleskörű tapasztalatot szerzett vállalatfelvásárlásokhoz kapcsolódó jogi átvilágítások lefolytatásában, valamint jogi tanácsadás nyújtásában nemzetközi nagyvállalatok számára.
Ilona a jogi diploma megszerzését megelőzően a Nemzeti, Kutatási és Innovációs Hivatal Nemzetközi Főosztályán szakpolitikai döntés-előkészítéssel, végrehajtással foglalkozott, valamint az Európai Bizottság egyik döntés-előkészítésért felelős programbizottságában felelt a hazai szakpolitikai álláspont képviseletéért. Ilona az egyetemi évei alatt számos nemzetközi nonprofit szervezet munkáját támogatta gyakornokként.

Tovább »

Dr. Rupnik Eszter

Rupnik Eszter 2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Somogyi Áron Mátyás

2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Több mint 10 éves, hitelintézetnél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik különösen finanszírozási, fogyasztóvédelmi és reklámjoggal kapcsolatos kérdésekben. Számottevő gyakorlattal rendelkezik különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén…

Tovább »

Dr. Vikor Áron Dávid

Vikor Áron ügyvéd és mediátor elsősorban munkajoggal és társasági-kereskedelmi joggal foglalkozik, különös tekintettel az e területeken felmerülő jogviták rendezésére. Szakterületéhez tartozik a különböző munkajogi struktúrák (munkarend, nyilvántartási rendszerek és azok adatvédelmi vonatkozásai) kidolgozása és a kollektív munkajog területén felmerülő kérdések (pl. szakszervezetekkel, üzemi tanáccsal történő egyeztetés) kezelése, valamint határokon átnyúló, többoldalú kereskedelmi jogviszonyokat szabályozó szerződések kidolgozása.

Tovább »

Dr. Sütő Judit

A legkülönbözőbb területeken végez tanácsadást multinacionális ügyfelek számára. Elsősorban az ingatlan, társasági és kereskedelmi jog területeire specializálódott, különös tekintettel a társaságok vezetésével és átalakításával, a társaságokban való részesedésszerzéssel, értékpapírok kibocsátásával kapcsolatos kérdésekre…

Tovább »

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »

Dr. Kiss Domonkos

Elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztés, ingatlan tranzakciók, kereskedelmi ingatlan üzemeltetés, társasági átalakítások, átalakulások és részesedésszerzések területével, kereskedelmi és informatikai szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, munka- és adóügyi perek vitelével foglalkozik…

Tovább »

Dr. Fehérvári Szilvia

Ügyvéd és mediátor, főként munka-, társasági-, gazdasági és energetikai jogi ügyekkel foglalkozik, számos nemzetközi vállalat magyar leányvállalatának jogi tanácsadója. A Magyar Energiakereskedők Szövetsége Jogi és Szabályozási Bizottságában tagi képviselő. Szilvia tapasztalata kiterjed továbbá vállalatfelvásárlásokhoz kapcsolódó jogi átvilágítások végzésére, társaságok alapítására, átalakulásukra, végelszámolásukra és a részesedésszerzésekre is. A munkajog területén gyakorlata magában foglalja az egyenlő bánásmód, a GDPR megfelelés témakörét az általános és vezetői munkaszerződéseket, külföldiek magyarországi foglalkoztatását , a belső vállalati szabályzatokat, a bejelentő-védelmi rendszerekkel és korrupció-ellenes szabályzatokkal kapcsolatos tanácsadást, a kollektív szerződéseket, európai üzemi tanács és különleges tárgyaló testület választásával kapcsolatos eljárásokat, a munkaerő-közvetítéssel és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kérdéseket és e tevékenységekhez szükséges regisztrációs eljárásokat, a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodásokat és felmondásokat, valamint a munkaügyi- és adatvédelmi ellenőrzésekkel összefüggő konzultációt és képviseletet. Tanácsadást végez továbbá az átalakulások előtti és utáni folyamatok tekintetében, beleértve a munkajogi jogutódlás hatásait, valamint a csoportos létszámleépítéseket is. Jelentős gyakorlattal rendelkezik a munkajogi peren kívüli egyeztetés, továbbá munkajogi peres ügyek vitele tekintetében. 1998 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET