deenhu

Összeolvadások és felvásárlások (M&A)

Dr. Földvári László

Földvári László az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. A jogi tanulmányokat követően közgazdász szakképzettséget szerzett, valamint európai jogi szakjogász képzésben vett részt. 1997 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Ügyvédi tevékenységének középpontjában az ingatlanjog, a társasági jog és a szerződési jog áll, valamint ellátja az ügyfelek jogi képviseletét jogvitákban és peres eljárásokban.

Tovább »

Dr. Boros Ilona

Boros Ilona 2017-ben csatlakozott irodánkhoz. Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki. Szakmai pályafutását ügyvédjelöltként a bpv Jádi Németh Ügyvédi Irodában kezdte, ahol széleskörű tapasztalatot szerzett vállalatfelvásárlásokhoz kapcsolódó jogi átvilágítások lefolytatásában, valamint jogi tanácsadás nyújtásában nemzetközi nagyvállalatok számára.
Ilona a jogi diploma megszerzését megelőzően a Nemzeti, Kutatási és Innovációs Hivatal Nemzetközi Főosztályán szakpolitikai döntés-előkészítéssel, végrehajtással foglalkozott, valamint az Európai Bizottság egyik döntés-előkészítésért felelős programbizottságában felelt a hazai szakpolitikai álláspont képviseletéért. Ilona az egyetemi évei alatt számos nemzetközi nonprofit szervezet munkáját támogatta gyakornokként.

Tovább »

Dr. Landgraf Erik

Landgraf Erik 2018-ban csatlakozott irodánkhoz, aki több évtizedes, hitelintézeteknél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik elsősorban a pénzügyi jog és bankjog területén. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. jogi vezetőjeként számottevő gyakorlattal rendelkezik ingatlanfinanszírozási és refinanszírozási struktúrák létrehozásában és működtetésében, pénzügyi szolgáltatói cégcsoportok kialakításában valamint jogszabályi és szabályozási környezet fejlesztésében. A Magyar Jelzálogbank Egyesület alapító tagjaként aktív résztvevője volt a pénzügyi jog területét érintő több jelentős jogalkotási lépésnek, így az új Ptk. zálogjogi fejezete szakmai vitáinak valamint a devizahitelezés körében kialakított gyűjtőszámlahitel szabályozásának is.

Tovább »

Dr. Eperjesi Zsolt

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Vincze Péter

Elsősorban a pénzügyi jog, bankjog, felvásárlások és adójogi kérdések tekintetében rendelkezik kiemelkedő tapasztalattal. A Raiffeisen Bank Zrt. alkalmazottjaként több mint négy évig a strukturált ügyletekért, a projektfinanszírozás és szindikált ügyletekért, valamint a társasági jogi ügyletekért felelős jogi csoport vezetője; azt követően pedig a Lovells Boesebeck Droste kooperációs irodájaként működő Squarra és Partos ügyvédi iroda tagja…

Tovább »

Dr. Módos Zoltán

Dr. Módos Zoltán ASSIST ösztöndíjjal a The Hotchkiss School-ban végezte középiskolai tanulmányai egy részét. Egyetemi évei alatt a „Telders International Law Moot Court Competition” nemzetközi jogi esetmegoldó versenyen összetett negyedik helyezést ért el. 1998-ban szerezte diplomáját az ELTE jogi karán. Zoltán 2002 augusztusáig a Raiffeisen Bank Zrt. jogi főosztályán dolgozott, 2000 decemberétől mint a corporate jogi csoport vezetője, továbbá mint az ISDA Swaps and Derivatives szakértője. Zoltán 2002-ben csatlakozott a Vincze és Társai Ügyvédi Iroda alapításához. Főbb szakterületei elsősorban a bankjog, finanszírozási ügyletek, pénzügyi derivatívák jogi dokumentációja, a kereskedelmi és egyéb tranzakciók, felvásárlások, a társasági jog és az értékpapírjog. Zoltán magyarul, angolul és németül beszél, angol nyelvből szakfordítói képesítéssel rendelkezik.

Tovább »

Dr. Vágó Laura

Az utóbbi idők szakmai tapasztalatai: Tanácsadás és részvétel egy logisztikai park előkészítése, kialakítása, engedélyeztetése során Kereskedelmi ingatlanok üzemeltetésével, bérbeadásával kapcsolatos jogi tanácsadás Tanácsadás és részvétel egy…

Tovább »

Dr. Barát Zsófia

Munkájának fő részét a társasági és kereskedelmi jogi ügyek lebonyolítása képezi, így különösen a társaságok létesítésével és átszervezésével kapcsolatos tanácsadás és beadványok szerkesztése…

Tovább »

Dr. Szilágyi Szilvia

Társasági és gazdasági jogi ügyekkel foglalkozik, amelybe a cégalapítások és bérleti ügyletek is beletartoznak.

Tovább »

Dr. Szabó Tamás

A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda irodavezetője, 1996-ban a Szabó és Társai Ügyvédi Iroda egyik alapítója volt. A magyar és nemzetközi társasági és gazdasági jog területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik…

Tovább »

Dr. Sütő Judit

A legkülönbözőbb területeken végez tanácsadást multinacionális ügyfelek számára. Elsősorban az ingatlan, társasági és kereskedelmi jog területeire specializálódott, különös tekintettel a társaságok vezetésével és átalakításával, a társaságokban való részesedésszerzéssel, értékpapírok kibocsátásával kapcsolatos kérdésekre…

Tovább »

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »

Dr. Prinz Gergely

Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik multinacionális vállalatok napi helyszíni jogi asszisztenciájának ellátásában. Tapasztalatai ezen a téren kiterjednek egy zöldmezős ipari beruházás megvalósításának legtöbb jogi aspektusára a szükséges ingatlanok biztosításától kezdve a megvalósítást lehetővé tevő építési, szerelési, beszerzési, finanszírozási szerződések előkészítéséig, teljesítésének jogi támogatásáig, továbbá a beruházással összefüggő engedélyezési, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárások során ellátandó képviseletig…

Tovább »

Dr. Komáromi András

A gazdasági jog, a társasági átszervezés, a kereskedelmi ingatlanok valamint a jogviták rendezése és peres ügyek területére specializálódott. 2008 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »

Dr. Kelemen László András

Elsősorban a társasági és gazdasági jog, versenyjog, ingatlanjog területére, szabályozási és adójogi kérdésekre, valamint jogviták rendezésére összpontosít. Számos Magyarországon működő nemzetközi cég állandó jogi képviselője. Rendszeresen képvisel nemzetközi és hazai cégeket a Gazdasági Versenyhivatal előtt és versenyjogi kérdésekben tanácsadást végez számukra…

Tovább »

Dr. Kárpáthegyi Tamás

Elsősorban nemzetközi vállalatok leányvállalatainak magyarországi tevékenységével összefüggésben lát el jogi tanácsadást pénzügyi, gazdasági és társasági jogi ügyekben. Több nemzetközi és hazai cég állandó jogi képviselője. Számos ügyfelet képviselt vevői és eladói oldalon eszközök, ingatlanok és vállalati részesedések átruházása során…

Tovább »

Dr. Kiss Domonkos

Elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztés, ingatlan tranzakciók, kereskedelmi ingatlan üzemeltetés, társasági átalakítások, átalakulások és részesedésszerzések területével, kereskedelmi és informatikai szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, munka- és adóügyi perek vitelével foglalkozik…

Tovább »

Dr. Hugai Gábor

Különféle iparágakban működő nemzetközi cégek magyar leányvállalatainak állandó jogi képviselője. Elsősorban szerződések szerkesztésében, átalakulások és részesedésszerzések, társasági jogi ügyek, ingatlanprojektek és nemzetközi befektetések előkészítésében, illetve a kapcsolódó jogi tanácsadásban szerzett tapasztalatokat…

Tovább »

Dr. Fehérvári Szilvia

Ügyvéd és mediátor, főként munka-, társasági-, gazdasági és energetikai jogi ügyekkel foglalkozik, számos nemzetközi vállalat magyar leányvállalatának jogi tanácsadója. A Magyar Energiakereskedők Szövetsége Jogi és Szabályozási Bizottságában tagi képviselő. Szilvia tapasztalata kiterjed továbbá vállalatfelvásárlásokhoz kapcsolódó jogi átvilágítások végzésére, társaságok alapítására, átalakulásukra, végelszámolásukra és a részesedésszerzésekre is. A munkajog területén gyakorlata magában foglalja az egyenlő bánásmód, a GDPR megfelelés témakörét az általános és vezetői munkaszerződéseket, külföldiek magyarországi foglalkoztatását , a belső vállalati szabályzatokat, a bejelentő-védelmi rendszerekkel és korrupció-ellenes szabályzatokkal kapcsolatos tanácsadást, a kollektív szerződéseket, európai üzemi tanács és különleges tárgyaló testület választásával kapcsolatos eljárásokat, a munkaerő-közvetítéssel és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kérdéseket és e tevékenységekhez szükséges regisztrációs eljárásokat, a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodásokat és felmondásokat, valamint a munkaügyi- és adatvédelmi ellenőrzésekkel összefüggő konzultációt és képviseletet. Tanácsadást végez továbbá az átalakulások előtti és utáni folyamatok tekintetében, beleértve a munkajogi jogutódlás hatásait, valamint a csoportos létszámleépítéseket is. Jelentős gyakorlattal rendelkezik a munkajogi peren kívüli egyeztetés, továbbá munkajogi peres ügyek vitele tekintetében. 1998 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »

Dr. Dominek Balázs

Munkájának részét képezi a versenyjog, valamint ipari és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek lebonyolítása, illetőleg társasági és kereskedelmi jogi ügyek széles köre. Kutatóként és szakcikkek szerzőjeként is tevékenykedik…

Tovább »
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET