deenhu

Társasági és gazdasági jog

Dr. Földvári László

Földvári László az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. A jogi tanulmányokat követően közgazdász szakképzettséget szerzett, valamint európai jogi szakjogász képzésben vett részt. 1997 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Ügyvédi tevékenységének középpontjában az ingatlanjog, a társasági jog és a szerződési jog áll, valamint ellátja az ügyfelek jogi képviseletét jogvitákban és peres eljárásokban.

Tovább »

Dr. Gundel-Takács Gergely

Gundel-Takács Gergely 2017-ben csatlakozott irodánkhoz. Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Rupnik Eszter

Rupnik Eszter 2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Eperjesi Zsolt

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Csehi Veronika

Magyar, angol és német nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki…

Tovább »

Dr. Módos Zoltán

Dr. Módos Zoltán ASSIST ösztöndíjjal a The Hotchkiss School-ban végezte középiskolai tanulmányai egy részét. Egyetemi évei alatt a „Telders International Law Moot Court Competition” nemzetközi jogi esetmegoldó versenyen összetett negyedik helyezést ért el. 1998-ban szerezte diplomáját az ELTE jogi karán. Zoltán 2002 augusztusáig a Raiffeisen Bank Zrt. jogi főosztályán dolgozott, 2000 decemberétől mint a corporate jogi csoport vezetője, továbbá mint az ISDA Swaps and Derivatives szakértője. Zoltán 2002-ben csatlakozott a Vincze és Társai Ügyvédi Iroda alapításához. Főbb szakterületei elsősorban a bankjog, finanszírozási ügyletek, pénzügyi derivatívák jogi dokumentációja, a kereskedelmi és egyéb tranzakciók, felvásárlások, a társasági jog és az értékpapírjog. Zoltán magyarul, angolul és németül beszél, angol nyelvből szakfordítói képesítéssel rendelkezik.

Tovább »

Dr. Vágó Laura

Az utóbbi idők szakmai tapasztalatai: Tanácsadás és részvétel egy logisztikai park előkészítése, kialakítása, engedélyeztetése során Kereskedelmi ingatlanok üzemeltetésével, bérbeadásával kapcsolatos jogi tanácsadás Tanácsadás és részvétel egy…

Tovább »

Dr. Kálmán Levente

A gazdasági jog, a bank- és értékpapírjog, valamint ingatlanjog területére specializálódott.

Tovább »

Dr. Barát Zsófia

Munkájának fő részét a társasági és kereskedelmi jogi ügyek lebonyolítása képezi, így különösen a társaságok létesítésével és átszervezésével kapcsolatos tanácsadás és beadványok szerkesztése…

Tovább »

Dr. Vikor Áron Dávid

Vikor Áron ügyvéd és mediátor elsősorban munkajoggal és társasági-kereskedelmi joggal foglalkozik, különös tekintettel az e területeken felmerülő jogviták rendezésére. Szakterületéhez tartozik a különböző munkajogi struktúrák (munkarend, nyilvántartási rendszerek és azok adatvédelmi vonatkozásai) kidolgozása és a kollektív munkajog területén felmerülő kérdések (pl. szakszervezetekkel, üzemi tanáccsal történő egyeztetés) kezelése, valamint határokon átnyúló, többoldalú kereskedelmi jogviszonyokat szabályozó szerződések kidolgozása.

Tovább »

Dr. Szilágyi Szilvia

Társasági és gazdasági jogi ügyekkel foglalkozik, amelybe a cégalapítások és bérleti ügyletek is beletartoznak.

Tovább »

Dr. Szabó Tamás

A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda irodavezetője, 1996-ban a Szabó és Társai Ügyvédi Iroda egyik alapítója volt. A magyar és nemzetközi társasági és gazdasági jog területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik…

Tovább »

Dr. Sütő Judit

A legkülönbözőbb területeken végez tanácsadást multinacionális ügyfelek számára. Elsősorban az ingatlan, társasági és kereskedelmi jog területeire specializálódott, különös tekintettel a társaságok vezetésével és átalakításával, a társaságokban való részesedésszerzéssel, értékpapírok kibocsátásával kapcsolatos kérdésekre…

Tovább »

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »

Dr. Prinz Gergely

Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik multinacionális vállalatok napi helyszíni jogi asszisztenciájának ellátásában. Tapasztalatai ezen a téren kiterjednek egy zöldmezős ipari beruházás megvalósításának legtöbb jogi aspektusára a szükséges ingatlanok biztosításától kezdve a megvalósítást lehetővé tevő építési, szerelési, beszerzési, finanszírozási szerződések előkészítéséig, teljesítésének jogi támogatásáig, továbbá a beruházással összefüggő engedélyezési, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárások során ellátandó képviseletig…

Tovább »

Dr. Perczel Zsófia

A közbeszerzés területére specializálódott jogász; széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, ajánlatok elkészítésében és benyújtásában, továbbá a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyek vitelében…

Tovább »

Dr. Komáromi András

A gazdasági jog, a társasági átszervezés, a kereskedelmi ingatlanok valamint a jogviták rendezése és peres ügyek területére specializálódott. 2008 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Tovább »

Dr. Kelemen László András

Elsősorban a társasági és gazdasági jog, versenyjog, ingatlanjog területére, szabályozási és adójogi kérdésekre, valamint jogviták rendezésére összpontosít. Számos Magyarországon működő nemzetközi cég állandó jogi képviselője. Rendszeresen képvisel nemzetközi és hazai cégeket a Gazdasági Versenyhivatal előtt és versenyjogi kérdésekben tanácsadást végez számukra…

Tovább »

Dr. Kárpáthegyi Tamás

Elsősorban nemzetközi vállalatok leányvállalatainak magyarországi tevékenységével összefüggésben lát el jogi tanácsadást pénzügyi, gazdasági és társasági jogi ügyekben. Több nemzetközi és hazai cég állandó jogi képviselője. Számos ügyfelet képviselt vevői és eladói oldalon eszközök, ingatlanok és vállalati részesedések átruházása során…

Tovább »

Dr. Kiss Domonkos

Elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztés, ingatlan tranzakciók, kereskedelmi ingatlan üzemeltetés, társasági átalakítások, átalakulások és részesedésszerzések területével, kereskedelmi és informatikai szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, munka- és adóügyi perek vitelével foglalkozik…

Tovább »
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET