deenhu

Versenyjog

Dr. Somogyi Áron Mátyás

2016-ban csatlakozott irodánkhoz. Több mint 10 éves, hitelintézetnél szerzett jogi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik különösen finanszírozási, fogyasztóvédelmi és reklámjoggal kapcsolatos kérdésekben. Számottevő gyakorlattal rendelkezik különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén…

Tovább »

Dr. Eperjesi Zsolt

Magyar és angol nyelvű társasági dokumentumok szerkesztése mellett munkájának meghatározó hányadát a hazai, illetve nemzetközi vállalatok jogi tanácsadásában való közreműködés, illetve különböző okiratok, szerződések és peres beadványok elkészítése teszi ki.

Tovább »

Dr. Somogyi Árpád

Elsősorban a kereskedelmi jog és ingatlanjog területén történő tanácsadás, valamint különböző szakterületeken nyújtott perbeli képviselet, továbbá az értékpapírjog, a versenyjog, az informatikai jog, a szerzői jog és a védjegyjog terén rendelkezik tapasztalattal. Ügyvédi tevékenysége mellett 2002 óta a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának egyetemi oktatója…

Tovább »

Dr. Prinz Gergely

Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik multinacionális vállalatok napi helyszíni jogi asszisztenciájának ellátásában. Tapasztalatai ezen a téren kiterjednek egy zöldmezős ipari beruházás megvalósításának legtöbb jogi aspektusára a szükséges ingatlanok biztosításától kezdve a megvalósítást lehetővé tevő építési, szerelési, beszerzési, finanszírozási szerződések előkészítéséig, teljesítésének jogi támogatásáig, továbbá a beruházással összefüggő engedélyezési, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárások során ellátandó képviseletig…

Tovább »

Dr. Perczel Zsófia

A közbeszerzés területére specializálódott jogász; széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, ajánlatok elkészítésében és benyújtásában, továbbá a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyek vitelében…

Tovább »

Dr. Kelemen László András

Elsősorban a társasági és gazdasági jog, versenyjog, ingatlanjog területére, szabályozási és adójogi kérdésekre, valamint jogviták rendezésére összpontosít. Számos Magyarországon működő nemzetközi cég állandó jogi képviselője. Rendszeresen képvisel nemzetközi és hazai cégeket a Gazdasági Versenyhivatal előtt és versenyjogi kérdésekben tanácsadást végez számukra…

Tovább »

Dr. Dominek Balázs

Munkájának részét képezi a versenyjog, valamint ipari és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek lebonyolítása, illetőleg társasági és kereskedelmi jogi ügyek széles köre. Kutatóként és szakcikkek szerzőjeként is tevékenykedik…

Tovább »
weboldal készítés: emotions
üzemeltetés és karbantartás: ALPHANET